Kontakt

Kancelária prvého kontaktu zabezpečuje

  • priamy kontakt medzi verejnosťou a výkonným aparátom samosprávy hlavného mesta,
  • poskytovanie informácií verejnosti o fungovaní samosprávy, jej orgánoch a orgánoch štátnej správy,
  • poskytovanie všeobecných informácií o činnosti magistrátu na jeho jednotlivých úsekoch a komplexných informácií k žiadostiam fyzických a právnických osôb, vrátane kontroly ich správnosti,
  • výkon osvedčovania listín a podpisov,
  • poskytovanie bezplatného prístupu k internetu v priestore vyhradenom pre tento účel.

ADRESA

Obec Tvrdošovce
Novozámocká 56
941 10 Tvrdošovce


NÁVŠTEVNÁ DOBA

Pondelok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Utorok 8:00 - 12:00
Streda 8:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok Nestránkovy den
Piatok 8:00 - 12:00

Obec Tvrdošovce
Novozámocká 56
941 10 Tvrdošovce

Kontakty

Mobil:

Telefón: +421 35 6492 202

Web: http://www.tvrdosovce.sk

E-mail: starosta@tvrdosovce.sk

IČO: 00309338

DIČ: 2021060811

Bankové spojenie

IBAN: